This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Uus trend: personalijuhiteenuse sisseostmine muutub järjest levinumaks
Artikkel:

Uus trend: personalijuhiteenuse sisseostmine muutub järjest levinumaks

22 august 2019

Terje Kaasik, Partner, Head of Payroll & Reporting Services |

Hinnatud personalijuhti peetakse eelkõige ettevõtte üheks alustalaks, kuid üha enam liiguvad tuleviku trendid ja vajadused selle poole, et soovitakse teenusena sisse osta ka personalijuhi ülesandeid või selle töölõike. Teisisõnu otsitakse teenusepakkujaid, kes tegelevad personaliteenuste müümisega, mis muuhulgas kataks ära ka vastavad organisatsioonisisesed põhivajadused.

Tänapäeva innovaatilisel ja konkurentsitihedal tööjõuturul, kus tulevad mängu põlvkondadevahelised erinevused, töötajate muutunud ootused tööandjale, vajadus paindlike lahenduste ja personaalse lähenemise järele ning tõsiasi, et sama põlvkonna esindajaid ei motiveeri ka alati mitte samad tegurid, on keeruline leida koostööalteid ja lojaalseid töötajaid.

Personalijuht keskendub inimestele, kes loovad ettevõttele intellektuaalset kapitali, kaardistab nende vajadused ja potentsiaali ning oskab töötajat suunates rakendada teda nii, et rahul oleks nii tööandja kui ka töövõtja. Lisaks on personalijuht ka professionaalseks nõuandjaks nii juhatusele kui ka tippjuhtidele ning abiks organisatsiooni töö korraldamisel ja eesmärkide saavutamisel, maine kujundamisel, individuaalsete koolitusplaanide planeerimisel jne. Eelnimetatu on vaid väike osa, mis on personalijuhi kanda. Edukaks tegevuseks ja selge konkurentsieelise saavutamiseks turul peab kogu ettevõtte põhitegevus moodustama ühtse terviku. Selleks, et ettevõte saaks keskenduda oma põhitegevusele ja eesmärkide saavutamisele, on nõudlus personaliteenuste sisseostmise järele järsult kasvanud.

Sellised osakonna teenused, mis pole ettevõtte põhitegevuseks, kuid siiski on eluliselt vajalikud, outsource’itakse teenusena väljastpoolt ettevõtetelt, kellel on piisav kogemus, kompetents, on usaldusväärse kaubamärgi kandjad, kelle tegevus on läbipaistev ning teenusepakkujana tekitavad kindlustunde. Tippspetsialisti hoidmine ettevõttes on sageli ka üksjagu kulukas, mõistlikum on seda teenust tarbida makstes seejuures just niipalju, kui vastu saadakse, jättes personalijuhi arenduskulud teenusepakkuja kanda.

BDO Eesti pakub kõiki ülalnimetatud personalijuhtimisega kaasnevaid teenuseid ning rohkemgi veel. Kui soovid personalijuhtimise teenuse kohta täpsemat infot, siis võta ühendust BDO Eesti spetsialistidega ning paneme kokku just Teile vajaliku teenusepaketi, lähtudes ettevõtte nüanssidest, töökultuurist ja protsessidest. Seda kõike selleks, et Teie ettevõte saaks rohkem keskenduda oma põhitegevusele.

Rohkem infot teenuse kohta leiate siit.