Juhi tööriistakast

Juhi tööriistakast

Juhtimine on amet spetsiifiliste oskustega nagu iga teine. Vähesed sünnivad suurepäraste juhtidena. Õnneks on võimalik vajalike kompetentse ja oskusi arendada ja õppida selleks, et juhi tööriistakast oleks suurem, juht oskaks erinevate tööriistade vahel teha teadlike valikuid, mis omakorda võimaldaksid paremaid otsuseid teha ja tulemusi saavutada.

Juhtide arendamiseks pakume ettevõtte sisest juhtide koolitust, et tagada teie ettevõttele sobivad juhtimisoskused ja ühtsed praktikad. Juhtide koolituse täpsem fookus sõltub ettevõtte juhtide olemasolevatest kompetentsidest ja oskustest ning ettevõtte eesmärkidest ja vajadustest.

Juhtide personaalse arengu programmina on tõhus lisaks kasutada mentorlust/coachingut, kus tegeletakse juhi personaalse arenguga.

Klassikalised juhi ülesanded on:

  • Hoida ja kasvatada meeskonna tulemuslikkust, seada eesmärke
  • Juhtida muudatuste läbiviimist ja muudatustega kohanemist
  •  Luua jätkusuutlik ja professionaalne meeskond
  • Tagada tõhus läbisaamine klientide, koostööpartnerite, meeskonnaliikmete ja teiste seotud osapooltega

Selleks peab juht oskama:

  • Tekitada usaldust
  • Seada eesmärke ja tagada nende saavutamine
  • Anda tagasisidet, motiveerida ja delegeerida
  • Tagada kommunikatsioon ja pidada tõhusaid koosolekuid
  • Planeerida tegevusi eesmärkide saavutamiseks
  • Juhtida ja motiveerida iseennast (enesejuhtimine).