Mitmekesisuse ja kaasamise töötuba

Mitmekesisuse ja kaasamise töötuba

Mitmekesisus ja kaasamine on suurtes rahvusvahelistes ettevõttetes üle maailma kuumad teemad. Mitmekesisuse teema esile kerkimine äriettevõtetes ei ole seotud ainuüksi sotsiaalsete, eetiliste ja moraalsete küsimustega, vaid edukad ettevõtted on jõudnud arusaamale, et mitmekesised organisatsioonid, kus on kaasatud ühiskonna erinevad grupid on innovaatilisemad ja tõhusamad ehk mitmekesisus kajastub ettevõtte finantstulemustes. 

Juhi või liidri eeskuju mitmekesise ja kaasava töökeskkonna loomisel on väga suur. Ei ole võimalik arendada mitmekesist ja kaasavat kultuuri ettevõttes, kui see ei ole osa ettevõtte tippjuhtkonna mõtteviisist, väärtustest ja veendumustest lisaks osa sõnastatud strateegiast ja tegelikest käitumistavadest. Nii nagu iga areng nõuab pingutust ja pidevat tegelemist, nii on sama ka ettevõtte töökultuuriga. 

Mitmekesisuse eelised 

1. Mitmekesised meeskonnad on suurema tõenäosusega objektiivsemad, kuna fakte kontrollitakse ja hinnatakse erineva nurga alt. 
2. Iga tegevus mõeldakse paremini läbi (kontrollitakse mitmest vaatenurgast), tekivad diskussioonid. 
3. Inimeste omavaheline tunnetus on valvsam ja teravam (ei saa vajuda automaatsesse stereotüüpides olevasse maailma, sunnib küsimusi esitama, muutuma). 
4. Mitmekesised organisatsioonid on innovaatilisemad ja arenevad kiiremini. 

Töötoa sisu kujundame iga kliendiga rätseplahendusena vastavalt organisatsiooni vajadusele.  

Mõned üldised teemad, mida töötoas käsitleme: 

 • Avame mõiste “mitmekesine ja kaasav organisatsioon” 
 • Tõstame töötajate teadlikust 
 • Õpime, milline kommunikatsioon aitab kaasa mitmekesisusele ja kaasatusele 
 • Aitame mõista personaalse suhtumise tekkimise mehhanisme 
 • Loome personaalse suhtumiste kaardi ja identiteedi 
 • Kaardistame stereotüüpe 
 • Õpime mõistma, mis mõjutab inimeste suhtumist 
 • Saame teada, millised sammud on vajalikud suhtumise muutmisel 
 • Harjutame pühendunud vestlust ja teadvustame takistusi 
 • Vaatame kaasatuse ja välja jätmise põhjuseid ning tagajärgi 
 • Teadvustame mikro-rünnakud ja kultuuri tapjad 
 • Räägime neuroteadusest ja kuidas on seotud see meie aju, suhtumiste ja signaalidega