This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Võimalikud lisateenused

 • Töötasustamise poliitikad
 • Väärtuspakkumised töötajale
 • Talendijuhtimise protsess
 • Tulemusjuhtimise protsess
 • Tulemusvestluste (arendusvestluste) protsess
 • Muudatuste juhtimine
 • Onbording – töötaja sisseelamisprogrammi loomine
 • Offbording – Kuidas lõpetada töösuhe nii, et mõlemad osapooled jäävad rahule?
 • Isiksusetestid (DISC, EQ, OPQ)
 • Alustava ettevõtte stardipakett (organisatsiooni struktuur, töölepingud, töökorralduse reeglid, teenindusstandard, töö tasustamine, väärtuspakkumine)

 

Personaliandmete administreerimine

 • Töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine, hoiatused, ülesütlemisteatised 
 • Konkurentsikeelu- ja konfidentsiaalsuskokkulepete koostamine 
 • Ametijuhendite, vara kasutamise kokkulepete ja koolituslepingute koostamine 
 • Töötajatega seotud tähtaegade jälgimine (katseaeg, tähtajaline tööleping jms) ja edasise tegevuse korraldamine / vormistamine 
 • Töökorralduse reeglite koostamine 
 • Muu vajalik ettevõtte toimimise efektiivsuse tagamiseks, vajalike dokumentide ja/või kordade väljatöötamine (limiitide kehtestamine, lähetuste kord, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise kord, ametiautode kasutamise kord, sõidupäevik jne)