Võimalikud lisateenused

Võimalikud lisateenused

 • Töötasustamise poliitikad
 • Väärtuspakkumised töötajale
 • Talendijuhtimise protsess
 • Tulemusjuhtimise protsess
 • Tulemusvestluste (arendusvestluste) protsess
 • Muudatuste juhtimine
 • Onbording – töötaja sisseelamisprogrammi loomine
 • Offbording – Kuidas lõpetada töösuhe nii, et mõlemad osapooled jäävad rahule?
 • Isiksusetestid (DISC, EQ, OPQ)
 • Alustava ettevõtte stardipakett (organisatsiooni struktuur, töölepingud, töökorralduse reeglid, teenindusstandard, töö tasustamine, väärtuspakkumine)

 

Personaliandmete administreerimine

 • Töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine, hoiatused, ülesütlemisteatised 
 • Konkurentsikeelu- ja konfidentsiaalsuskokkulepete koostamine 
 • Ametijuhendite, vara kasutamise kokkulepete ja koolituslepingute koostamine 
 • Töötajatega seotud tähtaegade jälgimine (katseaeg, tähtajaline tööleping jms) ja edasise tegevuse korraldamine / vormistamine 
 • Töökorralduse reeglite koostamine 
 • Muu vajalik ettevõtte toimimise efektiivsuse tagamiseks, vajalike dokumentide ja/või kordade väljatöötamine (limiitide kehtestamine, lähetuste kord, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise kord, ametiautode kasutamise kord, sõidupäevik jne)