Töösuhted

Head töösuhted eeldavad läbimõeldud tegutsemist. Vajad uusi töötajaid? Soovid tööd ümber korraldada? Kuidas töösuhet lõpetada? Tee seda nii, et pärast ei pea tehtud vigu kinni maksma. Mõistlik on algusest peale läbi mõtelda alternatiivid. Mõtleme koos.

Eeldused headele töösuhetele on avatud, läbipaistev suhtlemine, arusaadav tasustamise süsteem, väärtuspakkumine, töötajate tunnustamise kultuur ning seadusandluse tundmine.

Aitame seda kõike luua.

 

Lisaks on võimalik BDO Eestist tellida personaliandmete administreerimise teenus

  • Töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine, hoiatused, ülesütlemisteatised 
  • Konkurentsikeelu- ja konfidentsiaalsuskokkulepete koostamine 
  • Ametijuhendite, vara kasutamise kokkulepete ja koolituslepingute koostamine 
  • Töötajatega seotud tähtaegade jälgimine (katseaeg, tähtajaline tööleping jms) ja edasise tegevuse korraldamine / vormistamine 
  • Töökorralduse reeglite koostamine 
  • Muu vajalik ettevõtte toimimise efektiivsuse tagamiseks, vajalike dokumentide ja/või kordade väljatöötamine (limiitide kehtestamine, lähetuste kord, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise kord, ametiautode kasutamise kord, sõidupäevik jne)